Po co nam (mądre) książki?

Po co nam (mądre) książki?

Popularyzacja nauki to obowiązek wszystkich naukowców! To nie fanaberia ani odskocznia od szarości naukowej rutyny! To prawny i moralny obowiązek każdego badacza, zwłaszcza tego, którego działalność finansowana jest ze środków publicznych. Naukowiec jest zobowiązany do podejmowania działań, które posłużą wyjaśnieniu wyników jego badań oraz udostępnią je szerokiej publiczności. Ten, niedoceniany często, rodzaj aktywności podejmowanej przez wielu badaczy, realizuje się zazwyczaj poza systemem szkolnictwa i stanowi jego uzupełnienie i wzbogacenie.

whats-science-all-aboutUpowszechnianie wiedzy to bardzo ważna i poważna sprawa. Zajmują się nią największe, światowe autorytety naukowe i znane instytucje badawcze, realizowanych jest wiele programów i projektów popularyzatorskich. Naukowcy mają do dyspozycji całą paletę narzędzi, które można z sukcesem wykorzystać do popularyzowania nauki – są to nie tylko książki, ale także publikacje i audycje w prasie, radiu, telewizji i w Internecie.

Książka popularnonaukowa powinna być publikacją stworzoną przez fachowca w danej dziedzinie, która opisuje i tłumaczy określone zagadnienia naukowe, przedstawia ich syntetyczny, uprzystępniony obraz. Wydawnictwa te zazwyczaj nie przechodzą trudnego procesu recenzji naukowej. Są jednak dowodem istotnej działalności naukowej badacza, służą popularyzacji opisywanego przez niego tematu, głównie wśród czytelników, którzy nie są specjalistami w danej, często bardzo wąskiej, dziedzinie.

Oto dlaczego warto czytać książki popularnonaukowe:

  • Czytając książki popularnonaukowe stymulujemy procesy myślowe. Dostarczamy naszemu intelektowi nowych pojęć i idei, wzmacniamy świadomość i wzbogacamy nasz wewnętrzny świat.
  • Książki popularnonaukowe pobudzają naszą fantazję i uczą budować logiczne lub abstrakcyjne obrazy w naszej wyobraźni.
  • Książki opisujące rozmaite, naukowe problemy dostarczają nam wiedzy z wielu różnych dziedzin. Dzięki nim podróżujemy, poznajemy historię, przyrodę, inne kultury i kraje, uczymy się jak funkcjonuje nasz świat.
  • Lektura książek popularnonaukowych skłania nas do stawiania pytań, a szukanie na nie odpowiedzi angażuje nas, pobudza do dalszych przemyśleń i odkrywania kolejnych pokładów wiedzy.
  • Książki popularnonaukowe tłumaczą nam otaczającą nas rzeczywistość i pomagają w jej zrozumieniu. Pokazują nam także zależności pomiędzy różnymi zjawiskami i prawidłami świata a naszym życiem.
  • Czytając książki popularnonaukowe dowiadujemy się, że często pytania mają więcej niż jedną odpowiedź a na każdy problem można spojrzeć z różnych stron. To skłania do poszukiwania alternatywnych rozwiązań i bardziej otwartego myślenia, pomaga nam także nie popadać w niepotrzebne skrajności.
  • Wartościowe książki popularnonaukowe polecane dzieciom stają się często iskrą rozpalającą zainteresowania i pobudzającą pasję, która w przyszłości może zaowocować wielką, naukową karierą.

 

Autor

archeolog - egiptolog, popularyzator nauki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Google+