Projekt edukacyjny Studentów Archeologii UJ

Projekt edukacyjny Studentów Archeologii UJ

9Z Archeologią na Ty. Edukacja i popularyzacja archeologii w szkołach.

Celem przedsięwzięcia przygotowanego przez studentów UJ jest rozbudzenie zainteresowania archeologią, zapoznanie młodego pokolenia z działalnością archeologów, zaznajomienie z badaniami realizowanymi przez Polaków zarówno na terenie kraju jak i poza jego granicami. Efektem projektu ma być, w założeniu autorów, poszerzenie społecznej świadomości potrzeby ochrony dziedzictwa kulturowego i związanych z tym problemów.

Bazując na wcześniejszych doświadczeniach i działalności wśród młodzieży, studenci archeologii rozpoczęli współpracę z krakowskimi liceami i gimnazjami. Cykl zajęć, obejmujących wykłady i warsztaty, umożliwia realizację celów projektu i uzyskanie odpowiednich efektów, które mogą skłonić do dalszego, samodzielnego pogłębiania wiedzy. Współpraca z placówkami edukacyjnymi spowoduje większe zainteresowanie pracami związanymi z ochroną dziedzictwa kulturowego. Podjęte działania przyczynią się do dostrzeżenia oraz głębszej analizy problemów dotyczących specjalizacji badawczych rozwijanych przez archeologów. Zwrócenie uwagi młodego pokolenia na ochronę i zarządzanie dziedzictwem kulturowym, wpłynie pozytywnie na „historyczną” wrażliwość przyszłych obywateli.

Projekt polega na prowadzeniu 45-minutowych wykładów, poruszających zagadnienia związane z różnymi rodzajami stanowisk archeologicznych, metodyką badań archeologicznych, typami i interpretacją znalezisk, a także problematyką ochrony i zarządzania dziedzictwem kulturowym we współczesnym świecie. W trakcie zajęć odbywają się także dyskusje wokół dotychczasowej wiedzy uczniów dotyczącej archeologii, a także o znaczeniu dziedzictwa kulturowego dla współczesnego człowieka i sposobach jego ochrony. W miarę możliwości studenci prezentują także poszczególne typy zabytków, znajdowane na stanowiskach archeologicznych.

Koło Naukowe Studentów Archeologii UJ
Fotografie ze spotkań realizowanych w ramach projektu edukacyjnego

Projekt jest początkiem dłuższej współpracy z młodzieżą, która w przyszłości ma obejmować organizację dalszych spotkań wychodzących poza środowisko szkolne i innych wydarzeń.

Koordynatorzy projektu: studenci i doktoranci IA UJ
Opiekun projektu: dr Michał Wojenka
Kontakt: projekt.archeo@gmail.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Google+