Author Archives

Michał Baranowski

Historyk starożytności. Doktorant w Zakładzie Historii Starożytnej Uniwersytetu Szczecińskiego. Zajmuję się przede wszystkich Rzymem w epoce jego kryzysu (lata 235-284), drugą i trzecią sofistyką i późną starożytnością. Ponadto interesuję się średniowieczem, a zwłaszcza krucjatami.
Skip to content