Jak dodawać recenzje książek

Uwaga 1.
Recenzję zapisujemy jako szkic, bez publikacji. Po zakończeniu pracy nad tekstem zmieniamy status wpisu na – „Oczekuje na przegląd”. Redaktor sprawdzi całość, poprawi ewentualne błędy techniczne, doda grafikę okładki i opublikuje gotowy tekst.

Uwaga 2.
Poza cytatem lub notką od wydawcy wszystkie treści (nawet pojedyncze zdania) recenzji muszą być autorskie. Teksty sprawdzamy narzędziem automatycznym do wykrywania plagiatów.

Uwaga 3.
Recenzja (bez cytatów lub notek wydawcy) powinna być nie dłuższa niż 5500-6000 znaków ze spacjami!

 

Instrukcja dodawania recenzji.

1. Klikamy „Dodaj nowy” wpis z menu „Wpisy”.

2. Dodajemy tytuł książki.

3. Wybieramy kategorię tematyczną (tylko jedną; zaznaczenie kilku kategorii jest dopuszczalne tylko w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach, to znaczy książkach „przekrojowych” przez wiele dziedzin nauki).

4. Wybieramy przedział wiekowy (dodatkowa taksonomia). Pojawiają się pod tagami; wystarczy wybrać z popularnych albo zacząć wpisywać: dzieci, młodzież, dorośli.

5. Dodajemy tagi.
Wpisujemy nowe lub wybieramy z istniejących/najpopularniejszych. Tagi małą literą, chyba, że jest to nazwa własna – np. Europa.

6. Dodajemy Autora.
Wpisujemy imię i nazwisko autora – ostatnie pole pod tagami i obrazkiem wyróżniającym.

7. Dodajemy informacje szczegółowe o książce. Kopiujemy schemat z dowolnej opublikowanej recenzji lub przeklejamy poniższy, uzupełniając, co trzeba:

 • Tłumaczenie: (Tylko jeśli książka jest tłumaczona, jeśli nie – kasujemy tę i następną linię)
  Tytuł oryginału: (Tylko w przypadku pozycji tłumaczonych)
  Seria/cykl wydawniczy: Studia Ethnologica
  Wydawnictwo: DiG, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego
  Data wydania: 2012
  ISBN 978-83-7181-750-2

 • Wydanie: papierowe
  Oprawa: miękka
  Liczba stron: 347

8. Dodajemy notę od wydawcy lub cytat/fragment książki.

Kopiujemy poniższy szablon (lub podpatrujemy, jak wygląda to w przypadku innych recenzji) i uzupełniamy je według schematu, pamiętając o dodaniu nazwy wydawnictwa i linka do jego strony.

[Nota od wydawcy lub cytat/fragment książki] Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.Państwowy Instytut Wydawniczy, piw.pl

Jeśli sprawia nam to kłopot, po prostu wklejamy cytat jako zwykły tekst, a Redakcja go poprawi.

9. Dodajemy właściwą recenzję wg szablonu:
a) Wprowadzenie – o czym jest ta książka.
b) Najważniejsze informacje uzyskiwane dzięki książce.
c) Ocena merytorycznej przydatności książki.

10. Na koniec oceniamy książkę – pamiętając, że opcja „Enable review on this post” powinna być zaznaczona.
Dodajemy następujące kryteria oceny:
a) Wartość merytoryczna
b) Poziom edytorski
c) Atrakcyjność treści
Ocenę uzupełniamy krótkim podsumowaniem i uzasadnieniem.

11. Sekcje recenzji (akapity) oddzielamy pojedynczym enterem. Sekcje zakładek z info. dodatkowymi (tabs) nie oddzielamy enterami.

 

——————————————————————————————

Wygląd przykładowej recenzji (części opisowej) w edytorze – zakładka „wizualny”

Autor: Sławomir Sikora

 • Seria/cykl wydawniczy: Studia Ethnologica
  Wydawnictwo: DiG, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego
  Data wydania: 2012
  ISBN  978-83-7181-750-2
 • Wydanie: papierowe
  Oprawa: twarda
  Liczba stron: 347
Antropologia – jako jedna z niewielu dziedzin nauki – już dawno uznała film za ważny komponent praktyki. Choć pozwoliła mu zaistnieć, to jednak stale ma z nim kłopot… Potoczna definicja utrzymuje, że „film etnograficzny jest długi i nudny”. Autor przełamuje ten stereotyp i pokazuje, że współczesny film antropologiczny może być zarówno znakomitym świadectwem etnograficznym, prezentacją wyników badań, jak i przestrzenią do dalszych twórczych dyskusji. Praca Sławomira Sikory wskazuje kilka „punktów węzłowych” związanych z wizualnością i filmem antropologicznym. Nie jest to jednak monografia historyczna, choć znajdziemy w niej elementy historii. Nie są to rozważania metodologiczne i refleksje teoretyczne, choć i takie się pojawiają. Nie jest to wreszcie podręcznik, choć praca ta może być traktowana jako rzeczowe i systematyzujące wprowadzenie do teorii filmu etnograficznego.DiG, http://www.dig.com.pl

Książka Sławomira Sikory to bardzo interesująca próba scharakteryzowania i opisania kina antropologicznego. Autor przybliża w niej myśli teoretyczne najważniejszych badaczy antropologii wizualnej. Skupia się również na historii kina etnograficznego: opisuje kierunki rozwoju, konteksty, przybliża twórczość najważniejszych reżyserów oraz analizuje konkretne przykłady filmowe.

Książka w bardzo prosty sposób odpowiada na pytanie czym jest kino antropologiczne i jak kształtował się jego los. Pozycja ta dostarcza jednak nie tylko wiedzy teoretycznej, ale także dzięki niej czytelnik może nabyć umiejętności praktyczne. Sikora pokazuje bowiem w jaki sposób interpretować i analizować dzieła etnograficzne. Dodatkowym atutem (zwłaszcza dla filmoznawców szukających materiałów naukowych z tej dziedziny) jest imponująca bibliografia, w której znajdziemy zarówno te najważniejsze jak i mniej ważne pozycje dotyczące antropologii wizualnej.

Kino etnograficzne jest mało popularne i raczej omijane zarówno przez kinomanów jak i badaczy filmowych. Powszechnie znane jest przekonanie, że są to obrazy tworzone, oglądane i opisywane przez etnografów. Sikora udowadnia, że jest inaczej. Jako jeden z nielicznych polskich teoretyków filmowych (przed nim jedynie Przylipiak i Olędzki), traktuje i przedstawia to zjawisko, jak kolejny gatunek filmowy. Dowodem na to jak wartościowa jest to pozycja była nominacja do Nagrody im. Bolesława Michałka dla najlepszej książki filmowej lat 2011/2012.

Google+