Złudzenie zmysłów. Sztuka w oczach matematyki

Złudzenie zmysłów. Sztuka w oczach matematyki

Autor: Francisco Martín Casalderry

 • Tłumaczenie: Krzysztof Rejmer
  Tytuł oryginału: La burla de los sentidos : el arte visto con ojos matemáticos
  Seria/cykl wydawniczy: Świat jest matematyczny
  Wydawnictwo: RBA
  Data wydania: 2012
  ISBN 978-84-473-7527-1

   

   

 • Wydanie: papierowe
  Oprawa: twarda
  Liczba stron: 168

Op-art (ang. optical art – sztuka optyczna, wzrokowa, inaczej wizualizm) to kierunek w grafice, modzie, sztuce użytkowej i malarstwie, którego zadaniem jest oddziaływanie na oko widza, a nie na jego intelekt czy emocje; stosujący abstrakcyjne kombinacje linii dające geometryczne złudzenia optyczne, efekty świetlne, dynamiczne i fakturalne, zmierzające do wywołania wrażenia głębi oraz ruchu rozwibrowaniem pola widzenia. Za okres szczytowy op-artu uznaje się lata 50. i 60. XX wieku. z Wikipedii

Książka jest doskonałym opisem powiązań między światem sztuki a matematyką, która stanowi osnowę i motyw przewodni całego, otaczającego nas świata. W pięciu kolejnych rozdziałach autor opisuje kolejne etapy rozwoju sztuki i architektury i wskazuje, jak silnie artyści czerpali z matematycznych zasad i prawideł. Pokazuje także, w jak wielu dziełach słynnych artystów (np. Botticellego, El Greco czy Velasqueza) matematyczne – geometryczne zasady są doskonale widoczne i dlaczego stały się ich kluczowym elementem.

Dzięki ciekawemu ujęciu tematyki i wciągającemu językowi używanemu przez autora publikacji dowiadujemy się, że związek pomiędzy matematyką i sztuką jest o wiele głębszy i bardziej płodny, niż to się może wydawać na pierwszy rzut oka. Gdy z bliska i z pewną refleksją przyglądamy się dziełom sztuki, ale także wydarzeniom z historii nauki i sztuki okazuje się także, że idee matematyczne i sztuka, będące tworem ludzkiego umysłu, rozwijały się równolegle zaś zgłębiane przez naukowców pojęcia takie jak czas, przestrzeń, proporcje leżą od dawna także u podstaw twórczości artystycznej.

Publikacja jest przeznaczona dla czytelnika zainteresowanego zarówno historią sztuki jak i naukami ścisłymi czy architekturą. Może stać się (przynajmniej we fragmentach) pomocnym materiałem do wykorzystania podczas lekcji z zakresu historii kultury i sztuki. W niektórych miejscach słownictwo używane przez autora będzie wymagało dodatkowych wyjaśnień.

Kategorie wiekowe: ,
Wydawnictwo:
Wartość merytoryczna
Atrakcyjność treści
Poziom edytorski
OCENA
Choć pozornie matematyka i sztuka to dwie zupełnie różne dziedziny to jednak dzięki matematyce właśnie powstają wzory i struktury, których zazdrościć może wielu artystów spoglądających na nie z zachwytem i podziwem. Ta książka pomoże ci zrozumieć powiązania sztuki z matematyką i dostrzec przemożny wpływ jednej na drugą!

Autor

artystka - malarka, konserwator dzieł sztuki
Google+