Historia Bliskiego Wschodu w XX wieku

Historia Bliskiego Wschodu w XX wieku

Autor: Jerzy Zdanowski

 • Tłumaczenie: –
  Tytuł oryginału: –
  Seria/cykl wydawniczy: Historie Krajów i Narodów
  Wydawnictwo: Państwowy Instytut Wydawniczy
  Data wydania: 2010
  ISBN 9788304050396

 • Wydanie: papierowe
  Oprawa: twarda
  Liczba stron: 608

Bliski Wschód to obszar obejmujący południowo-zachodnią część Azji i północno-wschodnią część Afryki. Region ten stał się w XX w. areną rywalizacji wielkich mocarstw oraz konfliktów militarnych. W ostatnim stuleciu zarysowały się tu również głębokie przemiany społeczne. Książka prezentuje najnowszą historię krajów należących do Ligi Państw Arabskich, a także Izraela, częściowo Turcji i Iranu. Jerzy Zdanowski pokazuje m.in. takie zjawiska, jak narodziny nowego państwa po upadku Imperium Osmańskiego, fundamentalizm muzułmański, wychodzenie państw tego regionu z kręgu świata osmańskiego, miejsce religii w procesie przemian, zakwestionowanie patriarchalnego układu społecznego czy erozję rodziny wielopokoleniowej.Wydawnictwo OSSOLINEUM

Autorem książki jest znany, polski historyk i arabista prof. Jerzy Zdanowski, który napisał wiele publikacji poświęconych głównie dziejom arabskich emiratów nad Zatoką Perską. Publikacja obejmuje historię XIX i XX wieku, krajów zaliczanych do Bliskiego Wschodu (choć nie wszystkich) czyli: Arabii Saudyjskiej, Bahrajnu, Egiptu, Iraku, Jemenu, Jordanii, Kataru, Kuwejtu, Libanu, Omanu, Palestyny, Syrii i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, jak również wspomnianych wyżej Turcji, Izraela i Iranu.

Publikacja jest podzielona na pięć głównych rozdziałów, w których autor opisuje najważniejsze etapy zmian zachodzących na tym terenie w interesującym go okresie. Na treść książki składa się duża ilość faktów historycznych z dziejów poszczególnych państw i regionów. Dużo miejsca autor poświęcił historii politycznej (niewiele jest informacji na tematy związane z gospodarką, kwestiami społecznymi i kulturą). Niestety, autor zmusza czytelnika do samodzielnego wnioskowania i analizowania podawanych faktów, gdyż wyraźnie brakuje syntetycznych podsumowań. Książka stanowi jednak bardzo solidne kompendium wiedzy na temat zmian, jakie zaszły na Bliskim Wschodzie od upadku imperium Osmańskiego do wybuchu I Wojny w Zatoce Perskiej.

Książka jest napisana językiem trudnym i niejednokrotnie męczącym. Wrażenie to jest potęgowane czasami przez ogromną ilość danych w niej zawartych, wymagających bardzo uważnego, mozolnego czytania. Jest to jednak pozycja bardzo wartościowa i doskonale pokazująca najważniejsze procesy zachodzące w tym regionie w ostatnich 150 latach. Można ją polecić czytelnikowi doświadczonemu i zainteresowanemu tematyką. Niektóre jej fragmenty mogą także stanowić uzupełnienie podręczników szkolnych. Ważnym elementem książki jest spis literatury przedmiotu oraz spis głów państwa i szefów rządu wybranych przez autora państw – Egiptu, Iraku, Iranu,  Izraela, Libanu, Syrii i Turcji. Mankamentem książki jest bardzo uboga szata graficzna.

Kategorie wiekowe: ,
Wydawnictwo:
Format:
Wartość merytoryczna
Atrakcyjność treści
Poziom edytorski
OCENA
Teren Bliskiego Wschodu stanowi ciągle ognisko zapalne wielu konfliktów. Jednocześnie obszar ten jest kolebką naszej cywilizacji i naukowym rajem. Książka ta pozwoli zainteresowanemu czytelnikowi zglebić historię tego rejonu od XIX wieku do czasów nam niemal współczesnych.

Autor

archeolog - egiptolog, popularyzator nauki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Google+