Baner z okładką książki Nauki humanistyczne wobec współczesnej kultury popularnej

Nauki humanistyczne wobec współczesnej kultury popularnej

Mądre Książki przysłuchiwały się dziś konferencji i dyskusji zorganizowanej w krakowskiej Akademii Ignatianum, poświęconej naukom humanistycznym i ich relacjom z popkulturą.

O czym dyskutowano?

Jeszcze względnie niedawno pojęcia „kultura popularna” (jakkolwiek szerokie i trudne do precyzyjnego zdefiniowania jest to pojęcie) i „nauka” wydawały się całkowicie rozłączne, a naukowe badanie popkultury uznawane było za zajęcie „niepoważne”. Czy obecnie nauka unika punktów / płaszczyzn styczności z kulturą popularną? Gdzie leżą demarkacje i jak można je definiować? Czy jest możliwa „nauka o popkulturze”? Na czym polega „nauka popularna” i czy jest tożsama z popularyzacją nauki? Czy jest pomostem pomiędzy „ezoterycznymi” badaniami a rozległym obszarem kulturowego dyskursu? Czy jest pożyteczną transmisją osiągnięć nauki profesjonalnej do społeczeństwa, czy też ulegając nieuniknionej (?) trywializacji staje się karykaturą samej siebie? Jak dzisiaj rozumieć możemy pojęcia scjentyzmu i anty-scjentyzmu? Czy, jak i dlaczego poszczególne dyscypliny badawcze (akademickie) włączają się w wieloaspektowy świat kultury popularnej? Czy owym dyscyplinom można dodać przedrostek „pop-” – i co wówczas będzie to oznaczało?

O tym wszystkim dyskutowali przedstawiciele nauk humanistycznych: filozofowie, historycy, historycy sztuki, literaturoznawcy, filolodzy, socjologowie, psychologowie i archeolodzy. Jak zapowiadają organizatorzy wydarzenia, referaty oraz zapis dyskusji zastaną wkrótce wydane w formie książkowej.

fot. Piotr Kołodziejczyk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content