Socjologia dla każdego

Czym jest socjologia? Po co się nią zajmować? Jak ją uprawiać i jakie jest jej znaczenie? Zygmunt Bauman wyznaje, że w ciągu jego „bezwstydnie długiego” życia socjologia na swój sposób stała się dla niego czymś „normalnym”, a więc opierającym się pytaniom. Jednak odpowiedzi, których udziela w  Rozmowach o socjologii, przeczą temu stwierdzeniu.

Zbiór czterech wywiadów przeprowadzonych z Zygmuntem Baumanem przez jego uczniów i krytyków Michaela Hviid-Jacobsena i Keitha Testera to książka, która powinna się znaleźć, a dzięki rozmiarowi także może, w kieszeni każdego socjologa, ale również każdego, kto jest zainteresowany ludzkim byciem-w-świecie. Zygmunt Bauman zaznacza bowiem, że to, co w szczególności go interesuje, to doświadczenie aktorów dnia codziennego i dialog z tym doświadczeniem.

Książka jest zapisem prawdziwie erudycyjnej rozmowy o istocie i zadaniach socjologii. Cała opowieść wzbogacona została licznymi przykładami z literatury filmu i życia. Z tego powodu publikacja stanowi doskonałą lekturę zarówno dla specjalistów, jak i dla laików. Zdaje się, że Bauman wyciąga rękę zwłaszcza do tych drugich: rezygnuje ze specjalistycznej terminologii i w prosty sposób objaśnia złożone zagadnienia. Interesuje go bowiem przede wszystkim burzenie muru między socjologią a życiem. W Rozmowach o socjologii z pewnością mu się to udaje.

Zygmunt Bauman – jeden z najbardziej znanych na świecie polskich socjologów, którego prace na temat kultury i nowoczesności znajdują się w kanonie lektur każdego socjologa. W latach 1971–1990 kierownik Wydziału Socjologii na Uniwersytecie w Leeds. Autor kilkudziesięciu książek, z których prawie wszystkie zostały przełożone na język polski.

Michael Hviid-Jacobsen – profesor socjologii na duńskim Aalborg University, autor i redaktor takich książek, jak Encountering the Everyday: An Introduction to the Sociologies of the Unnoticed (2009), Bauman Before Postmodernity: Invitation, Conversations, and Annotated Bibliography (2005), Bauman Beyond Postmodernity: Critical Appraisals, Conversations, and Annotated Bibliography (2007), The Sociology of Zygmunt Bauman (2008).

Keith Tester – profesor socjologii na brytyjskim University of Hull, w Polsce znany jako autor książki O pożytkach z wątpliwości: rozmowy z Zygmuntem Baumanem (2003).

Format: A5
Oprawa: miękka
Liczba stron: 168
Cena: 29,90 zł
ISBN:  978-83-01-17956-4

Informacje o książce na stronie wydawnictwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content