Archiwum autora

Kamila Nocoń

doktorantka w Zakładzie Archeologii Klasycznej Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, ceramolog, specjalistka w zakresie ceramiki kuchennej starożytnej Grecji i Rzymu.
Google+