Baner z okładką książki Dzieje kultury arabskiej

Dzieje kultury arabskiej

Autor: Marek M. Dziekan

 • Tłumaczenie: –
  Tytuł oryginału: –
  Seria/cykl wydawniczy: Dzieje kultur
  Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
  Data wydania: 2008
  ISBN  9788301154509

 • Wydanie: papierowe
  Oprawa: twarda
  Liczba stron: 551

Rzetelne przedstawienie dziejów kultury arabskiej we wszystkich jej aspektach od czasów najdawniejszych po dzień dzisiejszy. Książka omawia nie tylko dzieje arabskiej kultury islamu, ale także licznej grupy Arabów chrześcijan. Autor prezentuje kulturę arabską w epoce przedmuzułmańskiej (politeistycznej; judaistycznej i chrześcijańskiej), a następnie tworzy szeroką panoramę dziejów kultury krajów arabskich w epoce islamu. Omawia aspekty magiczne, symboliczne, duchowe i materialne kultury tego regionu. Prezentuje zarówno kulturę duchową (sztukę, naukę, filozofię, prawo), jak i materialną (architekturę, rzemiosło, zdobnictwo) oraz obyczajowość ludów arabskich. Wydawnictwo Naukowe PWN, ksiegarnia.pwn.pl

Bliski Wschód to region, który odegrał w historii świata rolę szczególną. To tu kształtowała się gospodarka i państwowość, to tutaj narodziły się wielkie religie i powstało wiele ważnych wynalazków. Jednocześnie region ten nieustannie jest polem konfliktów i sporów, pomiędzy zamieszkującymi go społecznościami, odbijających się niejednokrotnie szerokim echem nawet w odległych częściach świata. Książka jest kompleksowym opracowaniem historii i kultury ludności arabskiej, która stanowi zdecydowaną większość mieszkańców Bliskiego Wschodu. Celem autora jest próba zrozumienia świata arabskiego i znalezienia odpowiedzi na pytanie o to czym jest pojawiająca się w tytule „kultura arabska”.

Stanowiąca zawartość książki dogłębna analiza problematyki szeroko pojętej kultury arabskiej była możliwa dzięki wiedzy i doświadczeniu autora. Jest on znanym, polskim naukowcem, badającym historię świata arabsko-muzułmańskiego i islamu. Prezentowana publikacja jest jedną z jego wielu aktywności związanych z popularyzacją nauki.

Książka jest podzielona na sześć części, których tematyka poświęcona jest powstaniu, rozwojowi i współczesności wspólnoty arabskiej. Autor zaczyna od omówienia najstarszej historii plemion arabskich i kwestii ich genealogii, wierzeń oraz tradycji. Zmiany religijne, które zaszły w VII wieku n.e. autor nazywa „przewrotem mahometańskim”. Opisuje narodziny islamu, jego teologiczne podstawy, pisma religijne i prawodawstwo. Kolejne części obejmują okres kalifatu – panowania dynastii Umajjadów i Abbasydów oraz podboju mameluckiego i osmańskiego. Odrodzenie islamu w XIX wieku i kształtowanie się państw arabskich w XX wieku zostały opisane przez autora w kolejnym rozdziale. Ostatnią cześć książki stanowi rozdział poświęcony ponadczasowym aspektom kultury arabskiej, takim jak architektura, sztuka, literatura czy tradycje i zwyczaje. Całość uzupełniają aneksy z tekstami źródłowymi, tablicami chronologicznymi oraz wykazem arabskich dynastii. Warto także dodać, że w poszczególnych rozdziałach oprócz opisów historycznych znajdują się także bardzo ciekawe podrozdziały poświęcone różnym gałęziom kultury. Tak skonstruowany obraz świata arabskiego jest czytelny i wieloaspektowy, oparty na rzetelnych podstawach. Autor nie narzuca nam jednak swoich poglądów a jedynie wskazuje ścieżki rozumowania, pozwalając na samodzielne wyciąganie wniosków. Czytelnikowi pomagają w tym także licznie cytowane teksty źródłowe.

Publikacja jest przeznaczona raczej dla czytelnika dojrzałego. Intelektualny wysiłek i czas poświęcony na jej lekturę to dobra inwestycja. W zamian otrzymujemy doskonały materiał historyczny i analityczny, pozwalający na dalsze pogłębianie zainteresowań. Jednak dzięki przystępnemu językowi, książka może także posłużyć jako uzupełnienie szkolnej wiedzy lub rozwinięcie tematyki z zakresu historii i wiedzy o kulturze.

Kategorie wiekowe: ,
Wydawnictwo:
Format:

Author

archeolog - egiptolog, popularyzator nauki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content