Historia popularyzacji nauki: Piramidion

Historia popularyzacji nauki: Piramidion

Piramidion

Serwis PIRAMIDION w 2003 roku

Kiedy w połowie lat 90. XX wieku rozpoczął się w Polsce okres powszechnej dostępności globalnej sieci internetowej, dla naukowców i popularyzatorów nauki otwarła się skarbnica nowych możliwości. Jednymi z pierwszych serwisów popularyzatorskich, jakie pojawiły się w nowym medium, były strony o tematyce archeologicznej. W czasach kiedy połączenie internetowe możliwe było jedynie przez modem telefoniczny a jego prędkość nie przekraczała 56 kbp/s, zaledwie rok po tym jak Telekomunikacja Polska (kto dziś pamięta cóż to była za firma…:)) uruchomiła pierwszy, ogólnodostępny numer do połączeń sieciowych, w Krakowie narodził się PIRAMIDION.

Untitled-7

Stanowisko serwisów PIRAMIDION i EGIPTOLOGIA podczas festynu archeologicznego w 2001 roku (na zdjęciu Piotr Kołodziejczyk)

Początki tego, nieistniejącego już niestety serwisu, sięgają maja 1997 roku, kiedy to na Uniwersytecie Jagiellońskim powstał Biuletyn Studentów Archeologii UJ „Piramidion”. Tematyka ówczesnego „Piramidionu” oscylowała wokół archeologii, historii i pokrewnych dziedzin nauki. Biuletyn był punktem wyjściowym dalszej działalności redakcji. Już wkrótce powstał „Piramidion w sieci”. Początkowo jako sieciowa wersja biuletynu a później jako samodzielny serwis internetowy. Można w nim było znaleźć artykuły pochodzące z „fizycznej wersji” biuletynu, jak również powstałe specjalnie na potrzeby serwisu. „Piramidion w sieci” zawierał indeks stron tematycznych, nowości ze świata archeologii, galerie i materiały oraz wiele innych informacji mogących zaciekawić każdego miłośnika starożytności.

Archeologia to nie tylko nauka, to przede wszystkim wielka przygoda związana z odkrywaniem i przywracaniem światu tego co zapomniane, to chęć poznania minionych wieków i pasja, która pozostaje człowiekowi na całe życie. Oprócz wielu specjalistów zajmujących się tematyką archeologiczną poczesne grono wśród miłośników archeologii stanowią amatorzy, którzy właśnie poprzez swój entuzjazm przyczyniają się do rozwoju i popularyzacji badań nad naszymi pradziejami. Strony, które Państwo odwiedzają, są skierowane do wszystkich, którym nie obca jest fascynacja archeologią. Serwis został stworzony przez grupę młodych archeologów, którzy pragną podzielić się swoimi zainteresowaniami z szerszym kręgiem odbiorców oraz przyczynić się do popularyzacji tej niezwykłej dziedziny wiedzy jaką jest archeologia. z dawnego serwisu PIRAMIDION.PL

6

„Tell el-Farcha Online” – transmisja z Kairu, w trakcie prac wykopaliskowych w 2003 roku (na zdjęciu Leszek Szumlas)

Po ukazaniu się w Internecie dziesiątego, papierowego numeru, redakcja Biuletynu Studentów Archeologii UJ „Piramidion” zakończyła swoją działalność. Założyciele i długoletni redaktorzy postanowili, po ukończeniu studiów, tworzyć wspólnie strony internetowe dotyczące tematyki archeologicznej i popularyzować naukę, niezależnie od swoich osobistych dróg i życiowych przygód. W latach 2002-2005 „Piramidion” był w pełni samodzielnym, ogólnopolskim serwisem archeologicznym. Siedziba redakcji „Piramidionu” znajdowała się w Krakowie, zaś merytorycznym i technicznym przygotowaniem oraz obsługą serwisu zajmowali się Piotr Kołodziejczyk i Leszek Szumlas. Blisko współpracowali z internetowym „Piramidionem” także: Jarosław Źrałka, Leszek Zinkow, Aleksandra Cetera, Marcin Snakowski i wiele innych osób.

4

„Archeolog i media” – pierwszy polski serwis poświęcony promocji archeologii w mediach

Warto też przypomnieć, że założyciele i autorzy „Piramidionu” podjęli jako jedni z pierwszych próbę przygotowania dla naukowców narzędzi pomagających w promowaniu swoich osiągnięć i badań. Jako, że działalność Piramidionu była związana z archeologią i naukami jej pokrewnymi to właśnie ta nauka w pierwszej kolejności interesowała redakcję serwisu. W roku 2002 powstało więc kilka pod-serwisów „Piramidionu” zajmujących się poszczególnymi zagadnieniami. Najważniejszym był serwis „Archeolog i media” poświęcony promocji archeologii. Jego zadaniem było promowanie ówcześnie dostępnych narzędzi związanych z globalną siecią i wspieranie inicjatyw popularyzatorskich wśród archeologów a także promocja polskich osiągnięć w tej dziedzinie. Rozpoczęto zatem publikację poradnika PR dla naukowców i kompletowanie bazy danych ważnych mediów i instytucji promocji nauki. Trzeba pamiętać, że był to czas przed pojawieniem się mediów społecznościowych i wielu innych narzędzi sieciowych, kiedy znacznie trudniej było nawiązywać i utrzymywać kontakty z osobami zajmującymi się podobnymi aktywnościami.

tfonline

Pierwszy, polski blog wykopaliskowy – Tell el-Farcha Online

Jedną z najważniejszych inicjatyw redakcji i współpracowników „Piramidionu” były, przeprowadzane także po raz pierwszy w Polsce, codzienne relacje w wykopalisk Instytutu Archeologii UJ na egipskim stanowisku Tell el-Farcha. dzięki współpracy z posiadającym już wówczas swoją znaczącą markę, serwisem Egiptologia.pl niemal codziennie pojawiały się nowe zdjęcia i informacje z Egiptu, nadsyłane poprzez pocztę elektroniczną lub raczkujące wówczas, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie, telefony komórkowe. Był to pierwszy, polski blog wykopaliskowy, prowadzony z niemały trudem, w nieustannej walce z techniką transmisji danych, stojącą około roku 2000 na niezbyt jeszcze wysokim poziomie. Dzięki tej działalności tysiące internautów mogły śledzić postępy prac i niemal brać udział w odkryciach archeologów. Dziś, w dobie mediów społecznościowych, tego typu aktywności są w zasadzie standardem w pracy naukowców. Jednak w tamtych czasach, na przełomie XX i XXI wieku, takie działania były prawdziwym wyzwaniem i szkołą pionierów, która zaowocować miała w kolejnych latach dalszymi projektami i sukcesami! Mądre Książki to jeden z nich! 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Google+