Nowy tom Res Militaris – uczta dla miłośników antycznej wojskowości!

Nowy tom Res Militaris – uczta dla miłośników antycznej wojskowości!

W październiku br. ukazał się drugi tom cyklu „Res Militaris”.

Projekt ten ukazujący się od tego roku w koedycji kaliskiego stowarzyszenia 'Humanitas’ i warszawskiej oficyny Tetragon ma na celu propagowanie i poszerzanie wiedzy o różnych aspektach wojskowości antycznej (aż do śmierci cesarza Justyniana). Ponadto jego zamiarem jest integracja polskich badaczy tego zagadnienia.

W tegorocznym numerze znalazło się 9 tekstów, zamieszczonych w trzech działach tematycznych. Wśród nich zostały poruszone tematy dotyczące armii dackiej, słoni bojowych, terakotowych figurek, a także wojen domowych toczonych w epoce hellenistycznej i późnym cesarstwie rzymskim.

Szersze informacje dotyczące zawartości oraz osób autorów można uzyskać tutaj.

Google+