Pornografia. Historia. Znaczenie. Gatunki.

Pornografia. Historia. Znaczenie. Gatunki.

Autor: Lech M. Nijakowski

 • Seria/cykl wydawniczy: –
  Wydawnictwo: Iskry
  Data wydania: 2010
  ISBN 978-83-244-0138-3
 • Wydanie: papierowe
  Oprawa: twarda
  Liczba stron: 500
Pierwsze na polskim rynku książki całościowe studium historii pornografii. Autor omawia rozwój jej form oraz kluczowe zagadnienia od starożytnej erotyki, poprzez chrześcijański system zakazów i tabuizacji, powrót zainteresowania nią w renesansie, libertynizm de Sade`a, narodziny fotografii i filmu, aż po ekspansję Internetu. Prezentuje najważniejsze gatunki pornografii, próbuje wyjaśnić jej funkcje a także kreśli profil odbiorców materiałów pornograficznych.Wydawnictwo Iskry, http://www.iskry.com.pl

Tytuł książki może budzić różne skojarzenia, a nawet kontrowersje. U jednych wywoła rumieniec zawstydzenia, u innych wzbudzi odmienne emocje. Tymczasem Lech M. Nijakowski, doktor socjologii i adiunkt w Instytucie Socjologii UW, napisał naukową pracę na temat… pornografii!

Autor omawia historię, znaczenie i gatunki pornografii. We wstępie do pracy wyjaśnia cele rozprawy, omawia krótko jej treść i wskazuje na najważniejsze problemy podejmowane w tekście. Książka jest esejem przedstawiającym najważniejsze punkty i historię rozwoju pornografii oraz kluczowe zagadnienia z nią związane.

Interesująca jest podróż Nijakowskiego przez stulecia, począwszy od paleolitu, kiedy pojawiły się pierwsze pornograficzne przedstawienia, a na współczesności skończywszy, w której pornografia jest prężną i znaczącą gałęzią gospodarki niejednego państwa i gdzie spełnia różne role społeczne. Równie ważne i ciekawe jest omówienie przez autora gatunków i odmian pornografii oraz jej znaczenia w nowoczesnym społeczeństwie XXI stulecia. Szczególną uwagę zwraca Nijakowski na rozwój pornografii zapoczątkowany przez środki masowego przekazu, zwłaszcza internet. Analizuje jej wpływ na ludzkie zachowania, na społeczeństwo, zastanawia się nad zagrożeniami jakie niosą treści pornograficzne. Wskazuje na pornografię jako zjawisko totalne (zwłaszcza za sprawą internetu) i jako zwierciadło dzisiejszych społeczeństw ukazujące tłumione lęki, kompleksy i potrzeby.

Wrażenie robi obszerna bibliografia zawierająca setki pozycji. Autor opierał się w swoich badaniach nad zagadnieniem pornografii, nie tylko na literaturze, ale sięgnął do beletrystyki, prac popularnonaukowych, dokumentów audiowizualnych i elektronicznych (internet). To szerokie spektrum źródeł to dowód na profesjonalizm autora i jego naukowe podejście do problematyki.

Książka jest pierwszym w Polsce tak obszernym i całościowym opracowaniem dotyczącym pornografii, także w jej aspektach historycznych. Praca jest dobrze napisana, a autor używa prostego, zrozumiałego języka, mimo iż nie stroni od specjalistycznych terminów i określeń. Nijakowski niejednokrotnie na kartach swojej książki wykazuje się fachowością, świetną znajomością wielu zagadnień z zakresu socjologii i psychologii.

Autor w sposób taktowny i wyważony, z wyczuciem i smakiem, ale i bez przesadnej i zbędnej pruderii, starał się wyjaśnić czytelnikowi, czym jest i na czym polega pornografia. Sądzę, że uczynił to bardzo dobrze. Wskazał na związki pornografii z kulturą i religią, nie upraszczał zagadnień, nie powielał stereotypów dotyczących pornografii, nie posługiwał się gotowymi schematami odnoszącymi się do zagadnienia. Przedstawił pornografię w wielu aspektach: psychologicznym, socjologicznym i historycznym. Ujął zjawisko z perspektywy społeczeństwa i jednostki. Zachował przy tym obiektywizm i bezstronność, nie doprowadził do ideologizacji pornografii.

Dla dojrzałego czytelnika lektura „Pornografii” jest interesująca i pouczająca. Książka dostarcza bowiem wiedzy o społeczeństwie, w którym żyjemy, o ludziach i nas samych – wiedzy kontrowersyjnej, ale niezbędnej.

Kategorie wiekowe:
Wydawnictwo:
Format:
Wartość merytoryczna
Poziom edytorski
Atrakcyjność treści
OCENA
Dla dojrzałego czytelnika lektura „Pornografii” jest interesująca i pouczająca. Książka dostarcza bowiem wiedzy o społeczeństwie, w którym żyjemy, o ludziach i nas samych – wiedzy kontrowersyjnej, ale niezbędnej.

Autor

Historyk, popularyzator historii i recenzent książek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Google+