Umysł prawniczy

Autor: Bartosz Brożek

 • Tłumaczenie: –
  Tytuł oryginału: –
  Seria/cykl wydawniczy: –
  Wydawnictwo: Copernicus Center Press
  Data wydania: 2018
  ISBN: 978-83-7886-405-9
 • Wydanie: papierowe
  Oprawa: twarda
  Liczba stron: 274
Jak myśli prawnik? Czy istnieje intuicja prawnicza? Czy prawnik potrzebuje wyobraźni? Dlaczego prawo jest abstrakcyjne?

Myślenie prawnicze od wieków stanowi wyzwanie dla teoretyków prawa i filozofów. Nie sposób się temu dziwić, zważywszy na rolę, jaką prawo odgrywa w organizowaniu życia społecznego i jako gwarant naszych wolności. Na czym jednak polega myślenie w prawie? Czym różni się od rozumowań, które przeprowadzamy w innych dziedzinach refleksji i w życiu codziennym? Jakie są jego granice? Czy prawnikowi „wolno mniej“ niż matematykowi czy biologowi? Kiedy decyzje prawne uznać możemy za uzasadnione?

Bartosz Brożek, posiłkując się analizami filozoficznymi i najnowszymi ustaleniami nauk kognitywnych przekonuje, że myślenie w prawie polega na ścisłym współdziałaniu trzech narzędzi poznawczych: intuicji, wyobraźni i języka. Ta nowatorska koncepcja prowadzi do ważnych pytań o granice interpretacji prawa, racjonalność w prawie i cele edukacji prawniczej.Copernicus Center Press, http://www.ccpress.pl

Każda kolejna książka profesora Bartosza Brożka jest równie fascynująca i zajmująca, jak poprzednia. Widoczne jest zarówno interdyscyplinarne wykształcenie jak i rozległe zainteresowania autora, a także jego niewątpliwy talent prostego wyjaśniania dosyć zawiłych spraw. Kognitywista, filozof, prawnik. Można dodać także – miłośnik myślenia logicznego. Każda jego książka, którą dotychczas czytałem była zwrócona w stronę czytelnika i otwarta na jego poszukiwania.

Trzeba zauważyć, że Umysł prawniczy został wydany zaraz po Umyśle matematycznym i bazując na tytułach można się spodziewać kontynuacji – czy to tematycznej, czy metodycznej. I tak też w ogólnym zarysie jest. W książce poświęconej matematyce Brożek z Hoholem koncentrują się na istnieniu matematyki w umyśle ludzkim bardziej niż matematyce per se oraz temu, jak mózg ludzki zmieniał się w toku ewolucji i rozwoju.

W swojej najnowszej książce, autor pochyla się z kolei nad fenomenologią myślenia w prawie. Według niego prawnicy myślą, korzystając jednocześnie z trzech zasobów umysłu: intuicji, wyobraźni oraz języka. Pierwsze trzy rozdziały książki zostały właśnie tak zatytułowane: Intuicja, Wyobraźnia, Język. o ile ostatnie pojęcie jest chyba dosyć łatwo zdefiniować, to dużo pracy czekało autora przy omówieniu dwóch pierwszych pojęć, ponieważ są one niewymierne, w dużym stopniu charakterystyczne dla konkretnego użytkownika. Co ciekawe autor mówi, że myślenie prawnicze nie jest wcale niczym wyjątkowym z perspektywy rozwiązywania zagadnień w innych dziedzinach wiedzy. Co też dziwić nie powinno, ponieważ prawnicy – jak każdy inny człowiek – korzystają z tych samych narzędzi poznawczych, co inni ludzie.

Dobrym wstępem albo rozszerzeniem do tej interesującej książki będzie inna pozycja pióra tego samego autora – Myślenie. Podręcznik użytkownika. Brożek opisuje w niej sam proces myślenia. Wyjaśnia także w jaki sposób wykorzystujemy nasz umysł do rozwiązywania problemów i tworzenia teorii. Obie książki doskonale się uzupełniają, zaś fundamentem dywagacji autora nieodmiennie są filozofia, nauki kognitywne oraz logika.

Kategorie wiekowe: ,
Wydawnictwo:
Format:
Wartość merytoryczna
Poziom edytorski
Atrakcyjność treści
OVERALL
Bartosz Brożek w swojej książce opisuje jak przebiega proces myślenia u prawników oraz przedstawia fundamenty myślenia prawniczego, którymi mają być intuicja, wyobraźnia oraz język. Czy myślenie prawnicze różni się czymś od myślenia osób spoza sali sądowej? Czy decyzje prawne są racjonalne i zgodne z tym, co zwykliśmy nazywać zdrowym rozsądkiem?

Author

Absolwent filologii polskiej. Zgodnie z wykształceniem pracuje w Ubezpieczeniach. Uwielbia Metallikę, poezję Herberta, Miłosza i Szymborskiej oraz prozę Camusa i Vargasa-Llosy. Literatura piękna, filozofia, teatr oraz muzyka to jego pasje. Współpracuje z kilkoma portalami literackimi oraz jednym teatralnym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content