Pafos – misterium miasta Afrodyty. Dziedzictwo archeologiczne a nowe technologie

Współczesna archeologia różni się w sposób znaczący od wizerunku tej nauki jaki utrwalił się przez ostatnie stulecie w naszej zbiorowej pamięci. Nowe technologie i coraz mniej inwazyjne badania archeologiczne przenoszą dziś tą dyscyplinę naukową w dynamiczny i fascynujący świat komputerów, skanerów i dronów. Archeolodzy zaś są już w stanie nie tylko odsłonić ślady przeszłości, zachować je dla kolejnych pokoleń, ale także tworzyć przemawiające do wyobraźni rekonstrukcje i wizualizacje oraz poszukiwać danych o przeszłości w miejscach, które dotąd nie były dla nich dostępne. Wydana nakładem Fundacji Archaeologica popularnonaukowa publikacja Pafos – misterium miasta Afrodyty. Dziedzictwo archeologiczne a nowe technologie prezentuje polskie badania prowadzone z sukcesami od lat na Cyprze i znakomicie wprowadza czytelnika w świat nowoczesnej archeologii.

Książka, licząca 237 stron zawiera 21 tekstów o charakterze popularno-naukowym, każdy przygotowany zarówno w wersji angielskiej jak i polskiej. Autorami są badacze z Polski, Cypru i Niemiec czynnie zajmujących się odkrywaniem, zachowaniem i promowaniem dziedzictwa archeologicznego. Przed rozdziałami tematycznymi zamieszczone zostały przesłania, które wystosowali: Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski, Dyrektor Departamentu Starożytności Cypru Dr Marina Solomidou-Leronymidou oraz Burmistrz Miasta Pafos Phedonas Phedonos. Publikacja zawiera również: Kalendarium Paphos Agora Project, biogramy autorów, słowniczek terminów specjalistycznych oraz wybraną bibliografię i spis ilustracji. Teksty oraz materiał ilustracyjny zostały tak przygotowane, aby przybliżyć szerokiemu odbiorcy, jak i osobom zajmującym się zawodowo tematyką dziedzictwa, zastosowanie nowych technologii w zachowaniu i interpretacji dziedzictwa archeologicznego.

Publikacja jest rezultatem prac prowadzonych na Cyprze przez zespół Paphos Agora Project Zakładu Archeologii Klasycznej Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, lidera projektu. Instytucje współpracujące: Departament Starożytności Republiki Cypru, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Uniwersytet w Hamburgu, Uniwersytet im. J. Kochanowskiego w Kielcach; Politechnika Warszawska, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie i Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki. Działaniom patronuje Ambasada RP w Nikozji na Cyprze.

SPIS TREŚCI PUBLIKACJI

Publikacja objęta została patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018.
Projekt współfinansowany ze środków Miasta Krakowa.

Drukowanie

Osoby zainteresowane uzyskaniem publikacji proszone są o kierowanie zapytań na adres: wydawnictwo@archaeologica.pl

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content